Powrót


Zasady składania wniosków oraz przyznawania wczasów w OW Czarlina


 

Zasady składania wniosków o wczasy w OW Czarlina:

  1.  Rezerwacja wczasów on-line obejmuje wyłącznie turnusy 14-dniowe. We wniosku należy wpisywać wyłącznie osoby, które będą korzystać z pełnego turnusu. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu miejsca na wczasach istnieje możliwość dopisania dodatkowych osób do wniosku. 
  2. W przypadku dostępności wolnych miejsc na turnusach, rezerwacja na terminy krótsze (poniżej 7 dni) będzie możliwa na bieżąco w trakcie sezonu, najwcześniej 3 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu.
  3. Sprzedaż skierowań wczasowych rozpocznie się po ogłoszeniu cennika opłat za wczasy. Skierowania należy wykupić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Niewykupione w terminie skierowania przechodzą do wolnej sprzedaży.
  4. Ewentualna zamiana przyznanego domku/pokoju, w przypadku jeśli pozostaną wolne domki/pokoje, będzie możliwa w Sekcji Socjalnej Działu Osobowego, Gmach B, pok. 108 po ogłoszeniu informacji o przyznanych wczasach.
  5. O kolejności przydziału wczasów decyduje punktacja. Osoba z większą liczbą punktów zawsze wybiera domek/pokój przed osobami posiadającymi mniejszą liczbę punktów.
  6.  Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia i złożenia wniosku on-line jest otrzymanie wiadomości potwierdzającej na podany we wniosku adres e-mail.
  7. Przykładowe informacje, które mogą Państwo wpisać w polu „uwagi” na wniosku:

 

Zasady przyznawania wczasów w OW Czarlina:

1.     Pierwszeństwo w  przyznaniu wczasów na I i VI turnusie mają emeryci i renciści PG, następnie pracownicy PG, a na końcu osoby nieuprawnione do świadczeń z ZFŚS PG. Pierwszeństwo w przyznaniu wczasów na turnusach II-V mają pracownicy PG, następnie emeryci i renciści PG, a na końcu osoby nieuprawnione do świadczeń z ZFŚS PG.

2.     Przy przyznawaniu wczasów stosowane są następujące zasady:

1)     pierwszeństwo mają osoby, które najdłużej nie korzystały z wczasów w OW Czarlina

2)     jeżeli wnioskodawcą jest pracownik obowiązuje dodatkowo klasyfikacja punktowa:

3.     Rodzina 1 – 4-osobowa może wybierać:

4.     Rodziny 5-osobowe i większe mogą wybierać również:

·         domek 5-osobowy

 

 

 


Powrót