Powrót


Zasady składania wniosków oraz przyznawania wczasów w OW Czarlina


 

Zasady składania wniosków o wczasy w OW Czarlina:
1.     Rezerwacja wczasów online obejmuje wyłącznie turnusy 14-dniowe. We wniosku należy wpisywać wyłącznie osoby, które będą korzystać z pełnego 14-dniowego turnusu. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu miejsca na wczasach istnieje możliwość dopisania dodatkowych osób do wniosku na pobyty krótsze niż 14 dni.
2.    Po przyznaniu wczasów na pełne turnusy, w przypadku wolnych miejsc, od 31 marca 2022 r. możliwa będzie rezerwacja na pobyty minimum 7-dniowe. Rezerwacji będzie można dokonać wysyłając wiadomość ze zgłoszeniem na adres e-mail owpg@pg.edu.pl, telefonicznie pod numerem 58 347 29 56, przez portal Moja PG lub osobiście przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.
3.    W przypadku dostępności wolnych miejsc, rezerwacja na terminy krótsze (poniżej 7 dni) będzie możliwa na bieżąco w trakcie sezonu, najwcześniej 3 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu.
4.    Sprzedaż skierowań wczasowych rozpocznie się po ogłoszeniu cennika opłat za wczasy. Skierowania należy wykupić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Niewykupione w terminie skierowania przechodzą do wolnej sprzedaży.
5.    O kolejności przydziału wczasów decyduje ostatni rok pobytu oraz punktacja. Pierwszeństwo mają osoby, które najdłużej nie korzystały w wypoczynku w OW Czarlina. Osoba z większą liczbą punktów zawsze wybiera domek przed osobami posiadającymi mniejszą liczbę punktów.
6.     Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia i złożenia wniosku online jest otrzymanie wiadomości potwierdzającej na podany we wniosku adres e-mail.
7.    W polu „uwagi” na wniosku mogą Państwo wpisać dodatkowe informacje dotyczące przyznania domku, m. in. w następujących sytuacjach:
•    istnieje możliwość składania wniosków na więcej niż jeden turnus wczasowy – w przypadku składania więcej niż jednego wniosku, prosimy o podanie w uwagach kolejności turnusów, w jakich wnioskodawca preferuje przyznanie wczasów,
•    rodziny 5-osobowe lub większe – w przypadku braku możliwości przyznania domku 5-osobowego, jeśli dopuszczają Państwo możliwość przyznania mniejszego domku z pełnym węzłem sanitarnym, prosimy o podanie tej informacji w uwagach,
•    oprócz obligatoryjnego podania 5 preferowanych domków na wniosku, prosimy o określenie w uwagach części Ośrodka (np. część zalesiona, „patelnia”, domki przy parkingu, konkretny numer domku bez prysznica itp.), w której przyznany mógłby być domek, jeśli nie zostanie przyznany domek z puli preferowanych.
8.    Stołówka podczas wczasów będzie zamknięta. Posiłki będą przygotowywane na miejscu w kuchni Ośrodka i rozwożone bezpośrednio do domków w następującej kolejności:
                Domki nr 55-65:    Domki nr 1-27:    Domki nr 28-53:
śniadanie    8:00-8:30              8:30-9:15               9:15-10:00
obiad          13:00-13:30          13:30-14:15           14:15-15:00
kolacja       18:00-18:30          18:30-19:15           19:15-20:00
9.    Nie jest organizowany przejazd autokaru na VI turnus wczasowy.

 

Możliwość wyjazdu oraz zasady pobytu w OW Czarlina będą uzależnione i dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju. O wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących rezerwacji będą Państwo informowani indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.
 

Zasady przyznawania wczasów w OW Czarlina:
1.    Pierwszeństwo w  przyznaniu wczasów na I i VI turnusie mają emeryci i renciści PG, następnie pracownicy PG, a na końcu osoby nieuprawnione do świadczeń z ZFŚS PG. Pierwszeństwo w przyznaniu wczasów na turnusach II-V mają pracownicy PG, następnie emeryci i renciści PG, a na końcu osoby nieuprawnione do świadczeń z ZFŚS PG.
2.    Przy przyznawaniu wczasów stosowane są następujące zasady:
1)    pierwszeństwo mają osoby, które najdłużej nie korzystały z wczasów w OW Czarlina
2)    jeżeli wnioskodawcą jest pracownik obowiązuje dodatkowo klasyfikacja punktowa:
•    za każdy rok pracy – 1 pkt (max. 20 pkt.)
•    dodatkowo za każde 5 lat pracy w PG – 2 pkt.
•    wyjazd z dziećmi własnymi do 18 r.ż. – 7 pkt. za każde dziecko
•    wyjazd z dziećmi własnymi do 18 r.ż. dla osób samotnie wychowujących dzieci – dodatkowo 5 pkt.
3.    Rodzina 1 – 4-osobowa może wybierać:
•    domek 3-osobowy
•    domek 4-osobowy
4.    Rodziny 5-osobowe i większe mogą wybierać:
•    domek 3-osobowy
•    domek 4-osobowy
•    domek 5-osobowy

 

 

 

 


Powrót