UWAGA

Przed wypełnieniem formularza zalecamy oglądnięcie mapy i wybranie 5 preferowanych domków.


Pola oznaczone gwiazdą są obowiązkowe


Dane osobiste

Emeryt / rencista
Wyjazd pełnopłatny (spoza PG)
Nazwisko*
Rok zatrudnienia w PG*
Imię*
Tel. kontaktowy*
Miejsce pracy w PG
Adres email
Pesel*
   

Obliczanie punktów

Samotna matka (ojciec)
Liczba lat pracy*
Liczba dzieci własnych w wieku do 18 lat jadących na wczasy*
Liczba lat pracy w PG*
Liczba punktów
Rok ostatniego pobytu

Osoby samotne wychowujące dzieci - 5pkt
Wyjazd z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym - 7pkt
Za każdy rok pracy – 1pkt (max. 20 pkt)
Dodatkowo za każde 5 lat pracy w PG - 2 pkt
WNIOSEK

o przyznanie dwutygodniowych wczasów w OWPG Czarlina


Termin planowanego wyjazdu Liczba osób Nr domku/pawilonu


Proszę o dofinansowanie wczasów dla niżej wymienionych osób


Lp. Nazwisko* Imię* Pokrewieństwo PESEL*
1
2
3
4
5
6
7
Uwagi
W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA REZERWACJI WCZASÓW NA 21 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNUSU REZERWACJA ZOSTANIE ANULOWANA !!!